Integrationspedagog

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

integrationspedagog webb
Yrkeshögskolan

 

 

Är du intresserad av mellanmänskliga relationer, mångkultur och integration? Sverige har tagit emot många människor som flytt från krig och förföljelse, vilket har skapat ett stort behov av personal i verksamheter omkring flyktingmottagande och integration. Både engagemang och professionalitet krävs för att verksamheterna ska fungera bra. Integrationspedagog är en utbildning som leder till arbete med att stödja ensamkommande barn och ungdomar från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige. Stor vikt läggs bland annat på att skapa kompetens kring olika kulturer, integration och samtalsmetodik.

Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett professionellt och kvalificerat sätt med ensamkommande barn och ungdomar, samt främja deras integration i det svenska samhället. Du lär dig att arbeta utifrån mänskliga rättigheter och aktuell lagstiftning, och får träna på olika metoder för att bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer och konflikthantering.

En viktig del i utbildningen är också att lära sig att dokumentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete, enligt gällande lagstiftning och sekretessregler. För att stödja utvecklingen av din yrkesidentitet och din förmåga att utveckla ett professionellt förhållningssätt, får du också kunskaper om de processer och formella regelverk som styr verksamheten.

Du får kompetens att hantera och leda olika typer av samtal, även via tolk. Du får också kunskap i kris- och konflikthantering, att medvetet och med god förståelse kunna hantera skillnaderna mellan olika livsåskådningar, kulturella och etniska förhållanden samt hur ensamkommande barn och ungdomar påverkas av dessa. En del i utbildningen är samverkan mellan olika aktörer i nätverket kring ensamkommande, där integrationspedagogen har en viktig roll.

Läs mer om utbildningens upplägg och kursinnehåll>>

Efter utbildningen

Jill Hedlund

"Äntligen startas en utbildning som vi kan rekommendera!
Innehållet och målen överensstämmer med det kompetenskrav vi har när vi rekryterar."

Jill Hedlund, Enhetschef Kalmar kommun

Det finns en stor efterfrågan på integrationspedagogens kompetens inom olika verksamheter. Arbetsgivare är både offentliga och privata aktörer. Utbildningens innehåll är framtaget tillsammans med flera kommuner och privata boenden i Småland, och anpassat till Socialstyrelsens rekommendationer för personal vid HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta som integrationspedagog/ungdomspedagog/ungdomshandledare på HVB-hem och stödboenden, inom skola och fritidshem eller inom andra verksamheter som arbetar med integration.

Fakta

Poäng: 400 YH-poäng/80 veckor
Studieform: Helfart, distans med träffar ca två dagar varannan vecka
Studieort: Oskarshamn och Värnamo. Vid ansökan anger du vilken studieort du önskar.
Antal platser: 35
Nästa utbildningsstart: Augusti 2017. Ansökan stängd.
Nästa ansökningstillfälle: Ansökan till höstterminen 2018 öppnar i mars 2018.

Informationsblad för nedladdning>>

Behörighet och urval>>

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

För mer information kontakta

Eva LP hösten 2013

Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare
Telefon: 0491 - 76 42 94
E-post: eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se

  

  

  

 

linnéa nyquist (kallare faerger)85 104x156 -1

Linnéa Nyquist
Utbildningshandläggare
Telefon: 0491 - 882 75
E-post: linnea.nyquist@oskarshamn.se