Nova ansöker om nya utbildningar

Yrkeshögskolan

Flera ansökningar om framtida utbildningssatsningar i Oskarshamn skickats in till Myndigheten för yrkeshögskolan.


I årets ansökningsomgång till Myndigheten för yrkeshögskolan, som avslutas den 7 september, kommer Nova att skicka in fyra ansökningar som gäller utbildningsstarter 2018-2020. 

En av ansökningarna handlar om en ny utbildningssatsning till Redovisningskonsult. ”Arbetsmarknaden för redovisningskonsulter ser god ut och det finns ingen liknande utbildning vår region, säger Eva Lindberg Petersson, Verksamhetsledare Nova Utbildning”. 

En annan ny utbildning är Stödpedagog, den ansökan skickar vi in i nära samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping, som även kommer att vara huvudman för utbildningen, men studieorten kommer att vara Oskarshamn. Stödpedagog är en relativt ny yrkesroll och arbetsmarknad är i första hand kommunernas omsorg inom funktionshinderområdet.

Övriga ansökningar gäller nya omgångar av två pågående utbildningar Produktionsteknik och Specialistundersköterska – äldre. Den senast nämnda utbildningen vänder sig till undersköterskor inom äldreomsorgen. Utbildningen, som är mycket uppskattad av dem som går den, har funnits sedan 2012, och trenden är en ökande efterfrågan på specialistundersköterskor. 

Det viktigaste kriteriet för att en ansökan ska bli beviljad är att det finns ett dokumenterat behov i arbetslivet av den kompetens som utbildningarna leder till. Men som vanligt väntas det bli stor konkurrens om statsbidragen. ”Även om vi har bra ansökningar är det inte säkert att de blir beviljade, många gånger blir det avslag bara pga. konkurrens”, säger Eva Lindberg Petersson. Besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka ansökningar som beviljats väntas komma i slutet av januari 2018.


2017-08-28