Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Med patientsäkerhet i fokus - 30 augusti kl. 08:30-12:00 på Nova

ssk

Lärdomar från OKG och Landstinget i Kalmar län - Hur skapar vi en bra säkerhetskultur?

Målgruppen är först och främst sjuksköterskestudenter frånsamtliga terminer. Intresserade lärare/ adjunkter, samt landstingsanställda patientsäkerhetsombud. Det kommer att finnas möjlighet att delta via videolänk.

Anmälan senast 27 augusti>>

Glimtar av Nova