Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

Vill du lära dig hantera konflikter i vardagen?

mp900427604[1]

Läs kursen "Konflikter och konflikthantering" 7,5 hp
Betoningen i kursen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden.

Sista ansökningsdag 15 oktober men fortfarande öppen för sen anmälan!

Mer information>>
Länk till anmälan>>

Kalendarium

2014-10-25

Plats för evenemang: Nova, Varvsgatan 15

2014-11-03

Plats för evenemang: Konferensanläggningen Forum, Södra Långgatan 15-17 i Oskarshamn

2014-11-06

Plats för evenemang: Badholmen

2014-11-27

Plats för evenemang: Kosta

Visa alla aktiviteter

Glimtar av Nova