Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Öppen föreläsning "Språkgrodor och Kulturkrockar"

Christina Rosén

ChristinaRosén, fil. dr och universitetslektor i språkvetenskap (tyska) föreläser om interkulturell kommunikation. Vilken uppfattning har andra om oss och vilka fördomar har vi? 

Föreläsningen ges i samarbete med Kulturhuset.
Tid: 16 mars kl 18:30-20:00
Plats: Kulturhuset. Fri entré.
Länk till anmälan>>

Kalendarium

2016-02-10

Plats för evenemang: Nova

2016-02-17

Plats för evenemang: Nova

Visa alla aktiviteter

Glimtar av Nova