Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

Öppna föreläsningar våren 2015

oeppna foerelaesningar vaaren 15

Nova har nöjet att bjuda in till ett antal intressanta föreläsningar inom olika ämnesområden.

29 april - Är Oskarshamn världsunikt? 
Mer information>>
Anmälan>>

6 maj - Grus betong och diamanter
Mer information>>
Anmälan>>

9 juni - Samhällsplanering för kommunal utveckling 
Mer information>>
Anmälan>>

Välkomna! 

Kalendarium

2015-04-29

Plats för evenemang: Kulturhuset, Oskarshamn

2015-05-06

Plats för evenemang: Nova

2015-05-29

Visa alla aktiviteter

Glimtar av Nova