Vår verksamhet

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Planerade Yrkeshögskoleutbildningar hösten 2018

_dsc0100

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som är utformade i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb.

Integrationspedagog Läs mer>>

*Redovisningskonsult - Ny utbildning, mer info kommer inom kort

*Stödpedagog - Ny utbildning, mer info kommer inom kort

*Produktionsteknik Läs mer>>

*Specialistundersköterska – äldre Läs mer>>

*Utbildningarna startar under förutsättning att våra ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan blir godkända. Besked väntas i slutet av januari 2018. 
Mer information om ansökan>>

Glimtar av Nova