Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp med start våren 2015

kurskatalog ht-10 002

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar.

Vill du arbeta med fokus på att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande? Då är det här utbildningen för dig! Undervisningen är baserad på modern teknik och bygger på flera olika undervisningsformer som egna studier, studier i grupp, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och simuleringsövningar.

Ansök senast 15 oktober
Utbildningen ges i samarbete med Linnéuniversitetet.
Mer information>>

Glimtar av Nova