Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

Alla inlämnade bidrag är med och deltar i utlottningen av en Ipad.

atrinova 01_20140916 - kopia

Nu är det hög tid att öppna byrålådan och plocka fram din innovation och vara med i Atrinovas tävling!

Kalendarium

2014-10-01

Plats för evenemang: Äspölaboratoriet och Nova

2014-10-03

Plats för evenemang: Nova

2014-10-09

Plats för evenemang: Saft AB

2014-10-13

Plats för evenemang: Nova

Visa alla aktiviteter

Glimtar av Nova