Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

NGL Annual Science Meeting 2014!

NGL 2014

En konferens med fokus på Äspölaboratoriets framtid.

Den 3-4 november var det återigen dags att samla företrädare från stora universitet i Sverige och från andra länder i Oskarshamn för att diskutera planerna på att bygga upp en nationell forskningsinfrastruktur (National Geosphere Laboratory - NGL) med Äspölaboratoriet som bas.
Mer information om konferensen>>
Bilder från konferensen>>

Glimtar av Nova