Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

Öppen föreläsning 29 april - Är Oskarshamn världsunikt?

Claes Thegerström

Varför dras internationella forskare och studenter hit? Hur påverkar det stadens identitet? Dessa frågor kan Claes Thegerström, ordförande i Oskarshamns råd för forsknings- och innovationsinfrastruktur, svara på. 

Under kvällen berättar han om hur SKB:s anläggningar ger vår stad stora möjligheter att utvecklas till ett internationellt forskningscenter.
Mer information om föreläsningen>>

Föreläsningen, som är ett samarbete med Kulturhuset i Oskarshamn, är kostnadsfri. Anmälan>>
När? 29 april kl. 18:30-20:00 
Var? KULTURHUSET i Oskarshamn

Kalendarium

2015-04-01

Plats för evenemang: Kosta

2015-04-29

Plats för evenemang: Kulturhuset, Oskarshamn

2015-05-06

Plats för evenemang: Nova

2015-05-29

Visa alla aktiviteter

Glimtar av Nova