Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Nova erbjuder enstaka kurser inom Yrkeshögskolan (YH)!

yh-logga till nyhetsbrev

Från och med i höst kan den som vill kompetensutveckla sig läsa enstaka kurser i Novas YH-utbildningar.  Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som nu öppnar för den möjligheten, och Nova har tagit chansen.

De kurser som erbjuds finns inom helt skilda ämnesområden, allt ifrån kvalitetsteknik och vattenkemi till palliativ vård. 

Här hittar du aktuellt utbildningsutbud>>

Glimtar av Nova