Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi och miljö.

Artiklar ur Novas tidning 2014 i fullängd>>

Kunskap & Utveckling - 2014

Passa på att söka en kurs till hösten

mp900432829[1]

Följande kurser med start hösten 2015 är öppna för sen anmälan.

Pedagogik I, 30 hp, halvfart

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan i Jönköping, och läses på halvfart med träffar i Oskarshamn. Undervisningen sker via Adobe Connect. Läs mer>> 
Till ansökan>>

Psykologi 1-30, 30 hp, halvfart

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan i Jönköping, och läses på halvfart med träffar i Oskarshamn. Undervisningen sker via Adobe Connect. Läs mer>>
Till ansökan>>

Kalendarium

2015-08-27

Plats för evenemang: Nova

2015-08-31

Plats för evenemang: Folkuniversitetet, Kalmar

2015-09-11

Plats för evenemang: Nova

Visa alla aktiviteter

Glimtar av Nova