Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

6 april - Hur fungerar en tonårings hjärna på nätet?

tjej med telefon_beskuren

Den 6 april bjuder vi in till en kostnadsfri öppen föreläsning!

Hur svarar hjärnan på sociala situationer? Vilka hjärnområden aktiveras när vi interagerar med andra på nätet? Hur påverkas vårt beteende?

Läs mer och anmäl dig>>

Varmt välkommen!

Glimtar av Nova