Drift- och underhållstekniker, energi 400 YH-poäng

Mattias Hagberg

Ingen utbildningsstart hösten 2014! 
Här kan du läsa mer om Yh-myndighetens beslut>>


Utbildningen får starkt stöd av näringslivet inför ny ansökan om utbildningsstart hösten 2015.

Eftersom behovet av kompetensen finns i vår region, kommer Nova den närmaste tiden att tillsammans med företagen i utbildningens ledningsgrupp arbeta hårt för en nystart hösten 2015.

Förkunskapskraven kommer eventuellt att ändras för att i ännu högre grad matcha näringslivets behov av kompetens.

Läs artikeln om Oscar Koivuniemi studenten på Drift- och underhållsutbildningen som hoppas att praktiken ska leda till jobb. Artikeln publicerades i Nyheterna den 12 april 2014.


”Det är viktigt att man får nya intag på Nova 2015. Vi har många befattningar hos oss och på andra företag inom regionen som har denna utbildning som den absolut största rekryteringsbasen.”
Carsten Wieger, Platschef på Södras massabruk i Mönsterås

”Drift- och underhållsteknikerutbildningen på Nova utgör, tillsammans med andra liknande utbildningar i Sverige, en viktig bas i OKGs rekryteringsstrategi inom teknikerområdet. Vi hade självklart helst sett att en ny utbildningsomgång startat hösten 2014, med kommer nu helhjärtat stödja och aktivt delta i arbetet för en nystart 2015.”
 Johan Svenningsson, VD OKG AB

”Det var tråkigt att vi inte fick nya intag i höst. Men vi har nu bildat en arbetsgrupp som kommer att arbeta med ansökan för 2015. Vi tar till oss av YH-myndighetens argument och så arbetar vi vidare med att vässa utbildningen ytterligare.”
Percy Schiöld, HR-specialist Södra Mönsterås och ordförande i ledningsgruppen för Drift- och underhållsutbildningen på Nova

”OKG har varit delaktig i utbildningen sedan starten 2006 och har sedan dess rekryterat många duktig tekniker härifrån. Vi jobbar tillsammans med Nova och övriga partner från näringslivet för att ständigt utveckla och säkra utbildningens kvalité. Vi var därför mycket förvånade över myndighetens beslutom avslag.  Nu ser vi dock framåt mot en ny omgång 2015 och den justering som krävs ser jag som en naturlig del i utbildningens normala utvecklingsarbete.”
Urban Björk, HR-avdelningen OKG ABoch ledamot i ledningsgruppen för Drift- och underhållsutbildningen på Nova

”Vi hade förstås hoppats att myndigheten skulle ändra sitt beslut, men vi hyser gott hopp om att utbildningen ska kunna starta igen 2015. Vi upplever ett starkt stöd från näringslivet och för även en dialog med YH-myndigheten i arbetet med en ny ansökan.”
 Eva Lindberg Petersson, Utbildningsledare på Nova

Drift- och underhållstekniker, energi 400 YH-poäng

yh_staende

Har du ett tekniskt intresse? Är du dessutom noggrann och gillar ordning och reda? Då är det här en utbildning för dig! Drygt en fjärdedel av utbildningen genomförs ute i arbetslivet, där du knyter viktiga kontakter inför framtiden. 

Det finns ett kontinuerligt behov av drift- och underhållstekniker i den energi- och processtekniska branschen. Utbildningen Drift- och underhållstekniker, energi har funnits på Nova sedan 2006. Den är framtagen och utvecklad i samarbete med företagen, för att matcha ett verkligt kompetensbehov. Eftersom utbildningen kombinerar underhållsteknik med energi- och processteknik, har du möjlighet att söka olika typer av jobb beroende på din bakgrund och ditt intresse. Du får en gedigen och bred teoretisk grund att stå på, men också praktisk erfarenhet genom de arbetsplatsförlagda perioderna då du får möjlighet att pröva och fördjupa dina teoretiska kunskaper.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg>>

Yrkesliv

Efter avslutad utbildning får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen med titeln Drift- och underhållstekniker, energi. I första hand kan du sedan söka jobb som drift- eller underhållstekniker inom kraft- och processindustrin, eller processoperatör inom t ex massa- och pappersindustri, livsmedelsindustri etc. Även vatten- och avloppsreningsverk efterfrågar den kompetens du får.

Läs mer om utbildningens ledningsgrupp och medverkande LIA-företag >>

Fakta

Poäng: 400 yhp
Studieform: Heltid i två år. Räkna med lärarledd undervisning på Nova 3-5 dagar i veckan. Lärande i arbetslivet sker under 11-12 veckor varje vårtermin.
Nästa utbildningsstart: Hösten 2015 (under förutsättning att Yh-myndigheten beviljar vår ansökan)

Läs mer om förkunskapskrav, urval och ansökan

För mer information kontakta:

Eva LP hösten 2013

Eva Lindberg Petersson
Utbildningsledare
Tel: 0491 - 76 42 94
eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se

Eva N hösten 2013

Eva Nordlander
Utbildningshandläggare
Tel: 0491 - 882 75
eva.nordlander@oskarshamn.se