Tandsköterska

Yrkeshögskoleutbildning, 325 YH-poäng 

tandskoeterska till webben

Antagningsprocess och urval 2017

Sista dag för ansökan är den 15 november 2017. Om du läser in något betyg som krävs för behörighet får du komplettera t.o.m. den 15 december.

Steg 1 i urvalsprocessen för alla behöriga sökande är ett prov i svenska. Detta prov erbjuds den 16, 21, 22 och 23 november. Inbjudan till provet sker löpande under ansökningsperioden vartefter behörighet fastställs.

Steg 2 är en strukturerad intervju för de 60 sökande som går vidare från steg 1. Intervjuerna äger rum den 5 och 6 december och inbjudan till berörda görs runt den 29 november.

Yrkeshögskolan

Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du rengör och steriliserar instrument och ser till att utrustning och arbetsmaterial finns framme och är i ordning. En tandsköterska kan också arbeta självständigt med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet.
Vår utbildning följer Yrkeshögskolemyndighetens nationella riktlinjer MYHFS 2016:13. 

Läs mer om utbildningens upplägg och kursinnehåll>>

Yrkesliv

Efter utbildningen arbetar du som tandsköterska inom privattandvården eller folktandvård,  i ett team med tandläkare och tandhygienist. Med tiden kan man specialisera sig och utbilda sig till exempelvis ortodontisköterska och arbeta med tandreglering, eller till operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer. En tandsköterska kan också vara kliniksamordnare med mera inriktning mot personaladministration och organisationsfrågor.

Fakta

Poäng: 325 YH-poäng/65 veckor
Studieform: Helfart på distans med ca 25 träffar
Antal platser: 28
Nästa utbildningsstart: Den 12 mars 2018.
Ansökningsperiod 15 sept - 15 nov 2017. Länk till ansökan >>


Informationsblad för nedladdning>>

Behörighet och urval>> 

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN men du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i just ditt fall. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

För mer information kontakta:

Eva N hösten 2013

Eva Nordlander
Utbildningsledare Tandsköterska
Telefon: 0491 - 882 77
E-post: eva.nordlander@oskarshamn.se

Eva LP hösten 2013

Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare
Telefon: 0491 - 76 42 94
E-post: eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se

logga medlearn

Utbildningen ges i samarbete med MedLearn AB i Stockholm som bedrivit tandsköterskeutbildning sedan i början av 2000-talet