Specialistundersköterska - äldre

Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng

mariette

Yrkeshögskolan

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! 


I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas. Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik, Palliativ vård, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår i utbildningen, som leds av erfarna lärare. Under utbildningen medverkar också flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett projektarbete.

Läs mer om utbildningens upplägg och kursinnehåll>>

Utbildningens ledningsgrupp>>

Intervjuer med studerande om utbildningen och framtiden>>

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du ha specialfunktioner på din arbetsplats t ex i specialistteam, leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Fakta

Poäng: 200 YH-poäng/80 veckor
Studieform: Halvfart, distans med träffar ca två dagar var tredje vecka
Antal platser: 25
Nästa utbildningsstart: I nuläget inga fler planerade starter.

Informationsblad för nedladdning>>

Behörighet och urval>>

Terminstider: 
HT17: 20170904 - 20180119
VT18: 20180122 - 20180608
HT18: 20180827 - 20190111
VT19: 20190114 - 20190531

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i just ditt fall. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

För mer information kontakta:

caroline victorsson

Caroline Oscarsson
Utbildningsledare Specialistundersköterska - äldre
Telefon: 0491 - 76 42 95
E-post: caroline.oscarsson@oskarshamn.se 

Eva LP hösten 2013

Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare
Telefon: 0491 - 76 42 94
E-post: eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se