Drifttekniker, kraft- och processindustri

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

drifttekniker zandra

Yrkeshögskolan

Ta chansen att utbilda dig inom en bransch som är i ständig utveckling! Arbetsmarknaden för drifttekniker inom kraft- och processindustrin är fortsatt god, och du får en kompetens som är efterfrågad av många.


Föregångaren till utbildningen Drifttekniker, kraft- och processindustri har funnits på Nova sedan 2006. Hösten 2015 startade en ny version av utbildningen, som i ännu högre grad matchar den kompetens som branschen efterfrågar. Utbildningen fokuserar på energi- och processteknik, men ger också kunskap om att arbeta i projekt, miljöarbete med mera. Genom att flera kurser inom underhållsteknik också ingår, får du en god förståelse för helheten i en anläggning och hur olika faktorer påverkar processen.

Utbildningen sträcker sig över fyra terminer. Den teoretiska undervisningen genomförs på Nova, och leds av kunniga lärare med stor erfarenhet från branschen. En dryg fjärdedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på olika företag och under handledning deltar i det dagliga arbetet. Under LIA får du se hur dina teoretiska kunskaper relaterar till praktiken i arbetslivet. LIA ger också möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.

Yh-myndighetens granskning visar att Novas driftteknikerutbildning håller hög kvalitet!

Läs mer om utbildningens innehåll >>

Läs mer om utbildningens ledningsgrupp och medverkande LIA-företag>>

Läs en artikel om utbildningen i Stadsmagasinet Oskarshamn>>

Studentintervjuer>>

Yrkesliv

Som drifttekniker kommer du att sköta driften av högteknologiska anläggningar inom kraft- och processindustrin. Med hjälp av avancerade styr- och övervakningssystem kommer du att ansvara för anläggningens produktion. Arbetet som drifttekniker innebär att du måste kunna bedöma uppkomna driftproblem och fatta snabba beslut, men även samarbeta med andra yrkesroller på anläggningen. Främst är det företag inom energi- och processindustri som efterfrågar den kompetens du får. Som exempel kan nämnas kärnkraftverk, pappers- och massabruk, värmeverk, vatten- och avloppsreningsverk etc. 

Fakta

Poäng: 400 YH-poäng/80 veckor
Studieform: Helfart, bunden
Antal platser: 22
Nästa utbildningsstart: 29 augusti 2016
Sista ansökningsdag: 31 maj 2016
Länk till ansökan>>

Behörighet och urval>>

Frågor besvaras av:

Eva LP hösten 2013

Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare
Telefon: 0491 - 76 42 94
E-post: eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se