Uppdragsutbildningar

Nova hjälper till att specialanpassa utbildningar för både offentlig och privat sektor, vilket ger möjligheter till skräddarsydd kompetensutveckling.

Med hjälp av vårt breda kontaktnät formar vi utbildningar utifrån specifika behov hos företag och andra organisationer. Vi eftersträvar alltid hög kvalitet, både innehållsmässigt, pedagogiskt och metodiskt. Beroende på vad som efterfrågas söker vi samarbete med lämpligast och bäst tillgängliga kompetens.

Utbildningsinsatserna kan vara av kortare karaktär, t ex föreläsningsserier, men också längre och mer omfattande och sträcka sig över flera terminer. Upplägg, innehåll och omfattning anpassas helt efter behov och önskemål.

Tidigare uppdragsutbildningar>>

Är du intresserad av att vi hjälper till att skräddarsy en utbildning?

Kontakta oss för information

Eva N hösten 2013

Eva Nordlander
Utbildningshandläggare
Telefon: 0491 - 882 77
E-post: eva.nordlander@oskarshamn.se

Eva LP hösten 2013

Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare
Telefon: 0491 - 76 42 94
E-post: eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se