Teknikcollege

teknik_college_logo_470

Novas yrkeshögskoleutbildningar inom teknikområdet är certifierade av Teknikcollege!

I granskningsprotokollet kan man läsa att:

”Vi finner att ansökan är väl förankrad i både den lokala och regionala styrgruppen vilket är en förutsättning för att vi ska kunna certifiera utbildningarna. Det finns ett starkt engagemang i dessa utbildningar och vi ser således att dessa kan godkännas.”

 

Det handlar alltså om utbildningarna Drifttekniker, kraft- och processindustri och Produktionsteknik.

- Vi upplever ett starkt stöd från de berörda företagen, säger Eva Lindberg Petersson, utbildningsledare på Nova. Näringslivet spelar en viktig roll i yrkeshögskoleutbildningarna, och engagemanget i regionen är stort. Att utbildningarna nu formellt ingår i Teknikcollege Östra Småland är ett kvitto på att samarbetet fungerar och att utbildningarna är relevanta.
- Det känns väldigt bra att vi fått driftteknikerutbildningen certifierad enligt Teknikcollegemodellen. Det är en viktig plattform för kvalitetssäkring av utbildningen. Och därmed att studenterna får kunskap som passar ute i näringslivet, säger Percy Schiöld, Södra Cell
- För Scania är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande. Vi skapar tillsammans ett utbildningssystem som kvalitetssäkrar och håller hög nivå, vilket ger trygghet inför framtiden. Vi tycker det är positivt att även produktionsteknikutbildningen nu kommer in under Teknikcollegeparaplyet, säger Per-Ola Svensson, Scania.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras.

Än så länge är det gymnasieprogram i Oskarshamns, Vimmerby och Mönsterås kommuner som certifierats. Nova ingår i den lokala styrgruppen för Teknikcollege i Oskarshamn.

Många av kriterierna i Teknikcollege uppfyller vi redan, eftersom samverkan med näringslivet är en förutsättning inom yrkeshögskolan, men det går alltid att bli bättre!

Länk till Teknikcollege Östra Småland >>2013-05-06