Socialrätt på Nova

Socialrätt

Socialrätt på Nova

Socialrätt ges som uppdragsutbildning på Nova sedan 2011 i samarbete med Linnéuniversitetet och ger högskolepoäng.

Många deltagare har efterfrågat en påbyggnadskurs och fr.o.m. 2016 kan vi erbjuda  Socialrätt - steg 1 och Socialrätt - steg 2 som ger 7,5 högskolepoäng vardera.  

2016-10-20