Populär internationell kurs

day21-26

Populär internationell kurs

Sedan 2013 ges i juni varje år kursen "Geological Storage of Nuclear Spent Fuel" i samarbete med Svensk Kärnbränslehantering, Kungliga tekniska högskolan och Linnéuniversitetet.

Kursen har ett högt söktryck och lockar studenter från hela världen. Under de två veckor studenterna spenderar i Oskarshamn får de bland annat besöka Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet, studiebesök som är mycket uppskattade. Så här skriver en av de tidigare studenterna om kursen:

"I want to thank you for giving me the opportunity to attend this important summer course. The organisation, the lecturers and lectures, the other students, the outdoor activities and the visits to the important SKB facilities were all amazing. I obtained important knowledge that will significantly help me in my future career."

 2016-10-26