Nova är medlem i Nitus

nitus aarsdekal 2016

Nova är medlem i Nitus

Nitus är ett nätverk för kommunala lärcentra med inriktning på Högskolans och Yrkeshögskolans utbildningar.

Läs mer på www.nitus.se

2013-07-03