Succé för internationell sommarkurs

2017-06-22_bild_succé foer internationell sommarku

Så lyder rubriken på artikeln som Oskarshamns-Nyheterna skrivit efter att de träffat deltagarna som läser kursen ”Geological Storage of Nuclear Spent Fuel” (Geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle).

Det är femte sommaren i rad som kursen anordnas i Oskarshamn. Söktrycket har varit högt även i år och det antogs 48 studenter från ett 10-tal länder, t.ex. Sydkorea, Polen, Kina och Indien.

Kursen arrangerades av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Linnéuniversitetet (LNU) i samarbete med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling. Den genomfördes i Oskarshamn den 12-22 juni. Ett stort antal lärare och specialister från KTH, Linnéuniversitetet och SKB medverkar i kursen, liksom gästföreläsare från t.ex. USA, Kina och Singapore. 

För att lära sig alla aspekter kring förvaring av använt kärnbränsle har studenterna fått undervisning om samt besökt SKB:s anläggningar i Oskarshamn: Mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Studenterna har även bedrivit fältstudier på Äspö och i det tidigare platsundersökningsområdet i Laxemar.  I år har studenterna också övat på en fullskalig reaktorsimulator som Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) tillhandahållit vid sin utbildningsanläggning i Oskarshamn. De teoretiska föreläsningarna har genomförts på Nova. Exempel på ämnen som avhandlats är slutförvarsteknik, geologi och hydrogeologi med exempel från Äspölaboratoriet samt SKB:s arbete kring de sociala aspekterna på förvaring av använt kärnbränsle. 

Kursen avslutades med en studentdebatt med två av SKB:s tidigare chefer: Hans Forsström och Claes Thegerström. Debatten har rubriken: "Spent nuclear fuel disposal: a "business as usual" industrial project or a big social, political and technical project? Advice for future CEOs and leaders in Nuclear Fuel Cycle industry". Studenterna har även gjort grupparbeten som redovisats under de sista dagarna för att knyta ihop kunskapssäcken.
2017-06-22