Produktionstekniker tar examen!

mp900427617[1]

Den 24 november är det dags för den första omgången studerande vid Novas yrkeshögskoleutbildning Produktionsteknik att ta examen.

Utbildningen har pågått i nästan fem terminer (100 veckor) på halvfart, med träffar på Nova två dagar per månad. Resterande tid har deltagarna bedrivit självstudier, parallellt med arbete inom produktionsindustri. Utbildningen startade på initiativ av Scania i Oskarshamn, men de studerande har varierande hemorter och arbetar på flera olika företag.

Efter ett avslutande klassmöte med utvärdering av utbildningen, kommer en examensceremoni att hållas då examensbevis och stipendier delas ut, före gemensam lunch för deltagare, ledningsgrupp och lärare. 
 
- För Scanias del är det viktigt att det finns möjlighet att vidareutbilda sig. Det är också viktigt att vi kan vara med och påverka utbildningens innehåll så att den passar våra behov, och det kan vi genom samarbetet med Nova. Vi ser ett stort rekryteringsbehov framöver för just produktionstekniker, kvalitetstekniker och produktionsledare. För dessa tjänster är utbildningen väl anpassad så att eleverna är anställningsbara, säger Per-Ola Svensson, Scania, som är ordförande i utbildningens ledningsgrupp. 2017-11-24