Oskarsgalan 2017 - Vi hyllar våra pristagare!

og2017_ornament_og_pos_og

Nova delar ut priser i kategorierna:
Årets Entreprenör &
Årets pris för forskning och utveckling

Årets Entreprenör
Pristagare: PGJ bygg AB 
Motivering: Årets entreprenör PGJ bygg AB har en stark lokal förankring, och har med ödmjukhet och stor branschkunskap skapat ett starkt förtroende i sina affärsrelationer både i och utanför Oskarshamn.
 
Jonas och Tobias har tillsammans med sitt team byggt en stabil och växande verksamhet och är goda förebilder som entreprenörer i Oskarshamn.Årets pris för forskning och utveckling
Pristagare: Dr. Eva Schill/KarlsruheInstitute of Technology (KIT) in Germany
Motivering: I år har Nova Forskning och Utveckling valt att uppmärksamma en internationellt verksam forskare som tar tillvara på möjligheterna som Äspölaboratoriet ger, och som tar initiativ till internationella samarbeten.

Dr. Eva Schill bedriver geovetenskaplig forskning med hög vetenskaplig kvalitet, och bidrar med sitt nätverk till att använda och bredda forskningsinfrastrukturen i Oskarshamn, och hennes insatser är värdefulla i arbetet med att bygga upp ett internationellt geosfärslaboratorium på Äspö.
2017-04-08