Goda chanser till jobb efter yrkeshögskoleutbildning

För den som vill ha ett jobb efter avslutad utbildning är en yrkeshögskoleutbildning många gånger det bästa valet eftersom dessa utbildningar tas fram utifrån näringslivets behov. Novas platser inom yrkeshögskoleutbildning är normalt mycket eftertraktade.

Vi erbjuder till hösten två olika yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningen Drift- och underhållstekniker är väletablerad och brukar varje år ha ett 80-tal sökande. Till hösten erbjuds även en påbyggnadsutbildning för undersköterskor inom äldreomsorg.

I år har antalet utbildningsplatser för utbildningen Drift- och underhållstekniker ökat från 20 till 22, så det blir lite lättare att komma in. Det finns också ett stort intresse för den nya påbyggnadsutbildningen för undersköterskor inom äldreomsorg, och vi hoppas på många sökande till de 35 platserna som kommer att fördelas mellan en studiegrupp i Oskarshamn och en i Kalmar. Sammantaget ligger antalet sökande till våra yrkeshögskoleutbildningar just nu i nivå med vad vi har förväntat oss. Sista ansökningsdag är inte förrän den 15 maj, så det finns fortfarande gott om tid att söka.

För mer information
Eva Lindberg Petersson
Utbildningsledare
Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling
0491-764294
eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se


2012-04-04