De som studerar på Nova blir fler och fler

studenterna paa nova blir fler och fler

Idag skriver Oskarshamnstidningen en artikel där de intervjuat några av våra studernade från Sjuksköterskeprogrammet och YH-utbildningen Integrationspedagog.