Dags för beslut om antagning

monica palmoe lg tsk 171219

Idag samlas ledningsgruppen för YH Tandsköterska för att ta beslut om vilka som antas till nästa start av utbildningen som sker i mars 2018.

Fler än 200 personer har sökt utbildningen och 28 av dem kommer inom de närmaste dagarna att få ett positivt antagningsbesked. På bilden ses vice ordförande i ledningsgruppen, Monica Palmö, som idag leder mötet. Monica kommer från Folktandvården i Blekinge och har suttit med i gruppen sedan 2009.

2017-12-19