Nova - viktig länk som skapar tillväxt och utveckling

Novas uppgift är att på ett proaktivt sätt bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i Oskarshamnsregionen. Nyckelordet är samverkan. Nova är länken som förenar den akademiska världen med näringslivet, den offentliga verksamheten och allmänheten i regionen, något som förverkligas genom tre verksamhetsområden:

- Utbildning: Nova erbjuder längre och kortare utbildningar på eftergymnasial nivå.

- Forskning och Utveckling (FoU): Nova FoU samarbetar med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och erbjuder en världsunik forskningsmiljö.

- Affärsutveckling: Novas affärsutvecklingsbolag Atrinova arbetar med kommersialisering av högteknologiska innovationer.

gruppbild 2017-08-23

Policy och värdegrund

Vi bygger en trygg och framgångsrik verksamhet och gemenskap genom öppen samverkan och sociala nätverk. Vår organisationskultur präglas i hög grad av delaktighet, engagemang och kvalitetsmedvetenhet. Våra studenter, samarbetspartners och övriga kontakter är i fokus och vi arbetar processorienterat. Vi har ett tillåtande klimat och ett möjlighetsbaserat tänkande och tillvaratar varandras kompetenser. Vi kommunicerar, löser problem och ger feedback på ett konstruktivt sätt. Vår grundhållning är att tänka, tro och tala väl om varandra.

Kvalitet går före kvantitet i verksamheten. Syftet är det som avgör vilka projekt/uppdrag vi arbetar med, och vilka partners vi väljer att etablera kontakt med. Vi strävar efter att bygga upp nätverk med starka partners, med vinna/vinna-konceptet som utgångspunkt för samarbetet. Varje verksamhetsområde har kvalitetsledningssystem som beskriver hur verksamheten ska genomföras och följas upp. Förbättringsarbete sker löpande.

De värdeord vi arbetar enligt är:

Effektiva, Innovativa, Kvalitetsmedvetna, Omvärldsvakna, Samverkande, Värdeskapande

Vill du veta mer om Novas verksamhet, klicka dig vidare på vår webbplats.