Rapporter och publikationer

Böcker - beskuren 

Här finns ett urval av rapporter och publikationer med anknytning till Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling och/eller Oskarshamns kommun.

Slutförvar och regional utveckling
Hälsa och äldreomsorg
Energi
Miljö (forskning med anknytning till Nova FoU och Äspölaboratoriet, endast på engelska)

Slutförvar och regional utveckling

Arvidsson N, Målbild för Oskarshamn – ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Centrum för bank och finans, KTH.
Finns även i en kortare version.

Nicklasson M, Sundqvist G, Elam M, (2008), En säker plats för kärnavfall, Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet

Karlsson B, (2005), NTA, skolan och näringslivet – Exemplet Oskarshamn. Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm.

Berggren B, Fili A (2011), Entreprenörskap och företagsutveckling: Nyföretagandets villkor och möjligheter, IO projektet delrapport 3. Centrum för bank och finans, KTH.

Hälsa och äldreomsorg

Lilliehorn C, Jeansson J, (2007), Kartläggning över vården av komplext sjuka äldre på Oskarshamns sjukhus. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, BBS Baltic Business School.

Energi

Trygg L, Thollander P, Backlund S, Olsson L, (2010), Uthålliga energisystem i praktiken – implementering av energieffektivitet inom industrier. Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Förslag utarbetet av The Competence Board, (2007), En analys över angelägna frågor för UBC:s Energikommission och förslag till FoU-program