Avtal och samarbeten

Oskarshamns kommun och Nova arbetar med regional utveckling, bland annat genom följande avtal:

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Samarbete inom utbildnings-, forsknings- och samverkansområdet. Avtalet fokuserar bland annat på regional utveckling och effektiva strategier för hållbar tillväxt samt utbildning.

Intervju med Margareta Norell Bergendahl, KTH>>

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Genom en forsknings- och utvecklingsplattform på Nova (Nova FoU) bedrivs forskning som drar nytta av SKB:s kompetenser och anläggningar, men med annan inriktning än SKB:s egen. Arbetet ska både tillfredställa en del av SKB:s forsknings- och utvecklingsbehov och ge utrymme för vidareutveckling av spin-off-effekter, det vill säga tekniker, produkter och tjänster som används inom SKB kanske kan nyttjas/användas av flera branscher.

Intervju med Christoper Eckerberg, SKB>>

Linnéuniversitetet

Syftet är bland annat att samverka kring utbildning, stimulera etablering av nya forskningsprojekt vid SKB:s anläggningar och samverka kring ett effektivt regionalt innovationssystem.

Intervju med Bo Bergbäck, Linneuniversitetet>>

Mervärdesavtalen

Genom kommunens mervärdesavtal med kraftindustrin arbetar Nova med utbildning och kompetensutveckling, forskning och utveckling samt kring affärsutveckling i syfte att stärka Oskarshamn som en miljöanpassad energikommun.

Intervju med Jenny Rees, SKB>>

Avtal med E.ON

Syfte att utveckla samarbetet mellan E.ON och kommunen med utgångspunkt i regional utveckling utifrån kommunens vision att bli ett internationellt energicentrum. Exempel på projekt kan vara att arbeta gemensamt med ett demonstrationsprojekt, där nya tekniker testas.

Ett råd för forsknings- och innovationsinfrastruktur (FoI-råd)

FoI-rådets syfte är att samla kompetens och bidra till den regionala utvecklingen.

Läs mer om FoI-rådet>>