Vladimir Cvetkovic - Årets pris för Forskning och Utveckling 2012

Nova FoU delade ut årets pris för Forskning och Utveckling vid Oskarsgalan i Oskarshamn den 28/4.

Priset gick till Vladimir Cvetkovic, Professor i Vattenvårdsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Motivering till årets pris för Forskning och Utveckling; 
Professor Vladimir Cvetkovic på KTH har tidigt nyttjat och effektivt marknadsfört Nova FoU som en forskningsplattform. Han har etablerat en doktorand och ett forskningsprojekt som använder de unika forskningsmöjligheter som SKB erbjuder via Nova FoU. Han har startat ett projekt för vattenförvaltning som kan förstärka Äspö som ett internationellt centrum för vattenforskning.

Han är en forskare som har:
· tagit vara på möjligheterna i de världsunika anläggningar som finns i Oskarshamn
· bedriver forskning med hög internationell status
· bidrar till visionen att använda Äspölaboratoriet som en arena för internationell geovetenskaplig forskning.

Priset delades ut av Mats Ohlsson, SKB och Marcus Laaksoharju, Nova FoU.2012-05-02