World Tunnel Congress, i San Francisco

till glimtar

World Tunnel Congress 2016 i San Francisco.

Nova deltar i WTC 2016, World Tunnel Congress, i San Francisco.

Kongressen anordnas årligen av The International Tunneling and Underground Space Association (ITA), och är ett tillfälle för deltagarna att samla och dela information för att förbättra sin industri: planering, design och konstruktion av tunnlar och underjordiska utrymmen.

Nova närvarar för att marknadsföra etablerandet av ett nationellt geosfärslaboratorium (NGL) vid Äspölaboratoriet, och man planerar även att delta under nästa års kongress som hålls i Bergen i Norge.  

2016-04-27