Världsledande forskning

Henrik Drake

Henrik Drake - Världsledande forskning i Oskarshamn uppmärksammas internationellt

Forskaren Henrik Drake på Linnéuniversitetet arbetar med världsledande forskning. I sitt forskningsarbete har han använt forskningsinfrastrukturen som finns i Oskarshamn. Resultatet av hans forskning uppmärksammas internationellt i väl ansedda tidskriften Nature Communications.

Genom detaljerade undersökningar av mineral, som bildats i sprickor i det svenska urberget, har Henrik Drake med kollegor kunnat belägga metankonsumtion på flera hundra meters djup i berggrunden. Upptäckten är av stor betydelse i och med att metan är en stark växthusgas som påskyndar den globala uppvärmningen om den hamnar i atmosfären.
– Särskilt intressant är att metan verkar bildas av mikroorganismer relativt ytligt, men har konsumerats på flera hundra meters djup i kontakt med ett djupt salt- och sulfatrikt vatten, säger Henrik Drake.
Liknande förhållanden som de man undersökt i Laxemar, Oskarshamn – granitisk berggrund med djupt liggande saltvatten – förekommer inom stora områden på olika kontinenter. Enligt forskarna kan den upptäckta processen vara vanligt förekommande och därmed betydande för cirkulationen av metan i jordskorpan.
– Våra upptäckter visar att mikrobiell aktivitet i den djupa berggrunden, där födoämnen är begränsade, ger upphov till isotopvariationer i mineral, som man tidigare inte trott varit möjliga, säger Henrik Drake.2016-01-22