Forskning på Nova

Forskning på Nova är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners. Styrs av Oskarshamns Forskning och Innovationsråd (FoI).

Inom forskningsdelen finns Nova FoU, som styrs av en styrgrupp bestående av representanter från Oskarshamns kommun, SKB och akademien. Verksamheten leds även av verksamhetsledare.

testroer - svartvit