Nova FoU

Nova FoU (Forskning och Utveckling) är ett samarbetsprojekt skapat av Oskarshamns kommun och SKB (Svensk Kärnbränslehantering). Samarbetsavtalet skrevs under 2007 och arbetet handlar om naturvetenskaplig och teknisk forskning, såväl grundforskning som tillämpad forskning. Nova FoUplattformen används för forskning av ca. 100 forskare från 8 nationella och internationella universitet och högskolor samt av privata företag och offentliga aktörer.

Äspölaboratoriet är ett unikt underjordiskt forskningslaboratorium som nu är öppet för generell forskning. Genom Nova FoU kan externa forskare få tillgång SKB:s unika anläggningar som: Äspölaboratoriet, Bentonitlaboratoriet, Kapsellaboratoriet och Platsundersökningsdata från Laxemar. Dessutom erbjuds tillgång till Hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn.

verksamhetsbild - nova fou

Aktuella projektområden är:

- Miljögeokemi
- Yt- och grundvatten
- Mikroorganismer
- Geotermi
- Teknikutveckling
- Hamnsaneringen i Oskarshamn
- Övriga projekt
 
Mer information om projekten finns på engelska, klicka här>>