Demosite

Atrinova erbjuder en marknadsnära plattform där man på kommersiella grunder kan testa och demonstrera nya produkter inom energi, miljö och teknik.

Demosite bygger på samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. 
Målet är en plattform som kan generera nya företag och arbetstillfällen samt gör 
att vi blir en attraktivare region.
 

Pågående projekt

Frysmuddring

Frysmuddring

Atrinova arbetar med företaget Scandecon som har tagit fram en ny energisnål teknik för frysmuddring som man vill testa i  samband med saneringen av  Oskarshamns hamnbassäng. En ansökan om EU-stöd inom LIFE-programmet är inskickad, parter i ansökan är Oskarshamns kommun, Scandecon och Compia. Svar på ansökan väntas att komma till våren 2017. 

hamnsanering

Hamnsanering

Atrinova arbetar med att identifiera möjliga spin off och projekt kopplat till hamnsaneringen.

inrehamnen

Inre hamnen

Atrinova arbetar med att hitta lämpliga innovationer inom energiområdet för test och demonstration på plats i den nya, spännande stadsdel som planeras i Oskarshamn.

Läs mer om inre hamnen här.

Vilande och avslutade projekt

circle resort

Circle Resort/KIC inno energy/ E.ON

Atrinova arbetar med en förstudie inom detta projekt för test och demonstration av hållbara energilösningar.

Läs mer om Circle Resort här.

elvaegar

Elvägar

Arbete med projekt för demonstration av elektrifierade tunga fordon i samarbete med flera stora aktörer.

 


vaagkraft

Vågkraft 

Ett  spännande projekt där alternativ teknik för kraftproduktion för Östersjöns vågmiljö testades i Kråkelund.