Trackoptic - Spännande ny teknik

timo  glimt

Timo Trolin med sitt företag Trackoptic utvecklar ett system för att filma järnvägens infrastruktur från ordinarie tåg och spela in lokförares observationer om banan. En databas lagrar och förmedlar informationen till rätt mottagare. På sikt avser Trackoptic även att installera fler sensorer i de basenheter som sätts på tågen, för att regelbundet följa hur infrastrukturens skick utvecklas och informera om avvikelser till ansvariga personer inom Trafikverket och de som utför banunderhållet.


Trafikverket tror att detta kan bidra till ett effektivare banunderhåll och stödjer därför Trackoptic i detta utvecklingsarbete. Samverkan och utvecklingsarbete sker inom ramen för projekt ePilot 119, som syftar till att ta innovationer till upphandlingsbara tjänster och produkter för Trafikverket.

Under oktober 2015 har montering av Trackoptic-teknik i tåg påbörjats, och tester pågår nu med att börja samla och förmedla data om infrastrukturen.

Målet för Trackoptic är att verifiera befintliga funktioner i drift, och därefter göra tekniken tillgänglig som ett hjälpmedel för underhåll av järnvägen, man kommer även att kundanpassa och utveckla lösningen med att lägga till fler funktioner som efterfrågas.

Atrinova är en av flera aktörer som är med och stöttar Trackoptic genom olika slags innovationsstöd och finansieringslösningar.

Vill du ha mer information om Trackoptic hittar du det här>>


2016-01-26