INKUBATOR

Möjligheterna i inkubatorn är många och vi anpassar processen utifrån just din situation. Kontakta oss så guidar vi dig fram hur vi kan stötta dig för att lyckas med ditt företagande på allra bästa sätt.
Vi är redo, är du?

verktyg_bla¦è_2

   

Står du för idén, modet, viljan och kraften så har vi verktygen för att du ska kunna lyckas med din affärsidé.

Vi erbjuder bland annat:    

  •           Affärscoachning
  •           Expertrådgivning
  •           Hjälp att hitta finansiering
  •           Individuell utvecklingsplan
  •           Kontorsplats
  •           Nätverk/kontakter
  •           Kommunikations - och marknadsföringsstöd

Allt skräddarsys efter dina behov. Exempel på de verktyg som vi använder är: NABCBusiness modell canvas

process_bla¦è_2

 

Hos oss är du och din idé viktigast, processen från idé till företag skapas tillsammans med dig utifrån de resurser och behov som finns.

1. Ny idé
Ettförsta möte hålls med entreprenören för att få en tydlig beskrivning av idénoch vilka behov den uppfyller och vilka utmaningar som man står inför. Är inteAtrinova rätt arena för entreprenören hänvisas denna vidare till andra aktörer,vars hjälp kan passa bättre.
 
2. Förinkubator (3-6 mån)
Enplats i förinkubatorn erbjuds, avtal skrivs mellan Atrinova och entreprenörenoch man går in mer på djupet och bland annat skannar av marknad ochkundbehov. Drivkraften hos entreprenören är viktig och möjligheterna att bygga ett team kring affärsidén utreds. En tydlig handlingsplan tas fram ochregelbundna avstämningsmöte hålls. Är inte Atrinova rätt arena hänvisasentreprenören vidare till andra aktörer, vars hjälp kan passa bättre.
 
3. Inkubatorn (2-3 år)
Affärsutvecklingsavtalskrivs mellan Atrinova och entreprenören, en tydlig handlingsplan tas fram ochaffärscoach tillsätts, regelbundna avstämningsmöten hålls. Allt skräddarsysefter entreprenörens behov och utifrån avsatta resurser.

4. Exit
Närentreprenören är redo att stå på egna ben eller Atrinova bedömer att uppdragetär slutfört lämnar företaget inkubatorn. Företag kan kvarstå som alumniföretag om det finns fortsattsamarbetsbehov men att företaget fysiskt lämnat inkubatorn. Särskilt avtalmellan Atrinova och företaget skrivs i dessa fall.

team_bla¦è_2

  

Teamet består av dig och handplockad kompetens för att göra din resa med oss mindre krokig.