Företagen hos Atrinova

Här kan du läsa om de projekt/företag vi arbetar med just nu och de som vi har arbetat med tidigare.

 

trackoptic

Visuell och digital lösning för felsökning, support och kontroll i transportsystem.

Läs mer om företaget här >>>

nordenvag_green_light

      

Nordenväg levererar vägbankar och mattor med unika egenskaper för effektiva och skonsamma transporter i utmanande markförhållanden.

Läs mer om  företaget här >>>

     

mtech

En unikmagnetuppvärmningsteknik som kan användas främst inom storhushåll och industri.

vs_2[1]

       

Ångrengöring av värmeväxlare och ventilationssystem som  bidrar till minskad energiförbrukning och renare inomhusmiljö utan någon negativ påverkan av miljön.

Läs mer om företaget här>>>

biogas moensteraas

Biogasanläggning med fokus på fordonsgas.

343-92-activeminerallogo

      

Grundmineralblandning för hästar som är framtagen och anpassad efter skandinaviska                                                               förhållande. De har även Sverigeagenturen                                                                                för Tysklands största fodertillverkare Höveler.

Läs mer om företaget här>>>

nordisk

Kraftvärmeverk med kombinerad bränslehantering och bränsletork.

digital visuell planering

Digitalisering av visuell planering för att se hur olika aktiviteter i ett projekt är beroende av varandra och möjliggör att man tidigt kan upptäcka konsekvenserna av att en aktivitet blir förskjuten.

skb

6 st Spinn off projekt från SKB 

Raka borrhål
Vacumdriven verktygsväxlare
Online mätcell
Beläggning av bentonitkomponenter
Volymmaximerad botten
                                                                         Tungtransportsystem

                           

 

   

 Fler av våra projekt/företag hittar du här>>>