Anmälan till Patientsäkerhetsdag

Här anmäler du dig till träffen om patientsäkerhet den 30 augusti kl 8:30-12:00 där du träffar Håkan Kling från OKG samt Linda Forsman från Landstinget i Kalmar län.


Campus Västervik och Linnéuniversitetet i  Kalmar deltar via videolänk..


Jag är: *

Jag är intresserad av att delta: *