Rådslag Livsmedel Kalmar län

raadslag livsmedel kalmar laen

På bilden ser du Malin Almqvist (Länsstyrelsen Kalmar län). Malin var en av dem som hälsade välkommen.

Idag deltar Atrinova i regionens rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart.

Visionen är att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

Rådslaget äger rum på på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. På plats finns representanter från företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch. De diskuterar vad som hänt hittills, vad som är på gång och vad som behöver göras framåt.

2017-12-06