Emma Wiklund - Entreprenör och Affärsängel

Onsdagen den 29 augusti kommer Emma Wiklund till Kalmar och Växjö och berättar om sina erfarenheter som entreprenör och affärsängel.2012-06-18