Vår verksamhet

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Öppen föreläsning 5 oktober - Särbegåvade barn

skolbarn

Nova erbjuder varje termin ett antal öppna föreläsningar med varierande innehåll. Till dessa föreläsningar är alla välkomna!  

Den 5 oktober kommer Jakob Styrenius från Mensas Gifted Children Program (GCP) till Nova för att föreläsa om intellektuellt högbegåvade, så kallade särbegåvade, barns situation i skolan. 

Mer information>>
Anmälan>>

Glimtar av Nova