Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Är du entreprenören som sökes?

fisk

Välkommen till ett spännande seminarium med nya affärsmöjligheter inom landbaserad fiskodling!

När: 16 december 2016 kl. 10.00 - 15.00
Plats: Atrinova/Nova, Varvsgatan 15, sal Orion
Läs mer här>>

Glimtar av Nova