Välkommen till Nova

Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.

En del av Novas uppdrag är att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Nova Forskning och Utveckling (FoU) är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun. Ett samarbete  för forskning och utveckling som gör att Nova FoU kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Affärsutvecklingsbolaget Atrinova har fokus på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. I Atrinovas uppdrag ligger även uppbyggnaden av en test- och demonstrationsmiljö för innovationer inom energi, teknik och miljö.

webbild

Öppna föreläsningar - föreläsningar för alla!

bild till oeppen foerelaesning 5 oktober

Den 5 oktober är du välkommen att lyssna till föreläsningen:

"Att stanna eller inte stanna, det är frågan".

En studie om de som stannar kvar på arbetsmarknaden efter 65.

Mer information  och länk till anmälan hittar du här>>

Glimtar av Nova